Rocznica Września 1939 w Brańszczyku

                W dniu 8 września w 81 rocznicę wkroczenia Niemców do Brańszczyka  mieszkańcy gminy  oddali hołd żołnierzom  września 1939 roku, którzy stanęli w obronie Ojczyzny.  O godzinie 14.00 delegacja z udziałem wójta gminy Wiesława Przybylskiego,  księży pochodzących z naszej parafii ks. dr Piotra Dębek, ks. dr Grzegorza  Dębek, dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Krzysztofa Beredy, dzieci  ze szkoły podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku pod opieką nauczycielki Joanny Suchenek, regionalisty Jana Szymanika złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie żołnierzy spoczywających w bratniej mogile na cmentarzu parafialnym w Brańszczyku.

Ceremonii przewodził dyrektor Krzysztof Bereda, głos zabrał wójt gminy  Wiesław Przybylski  i Jan Szymanik. Kapłani  przewodniczyli modlitwie w intencji poległych żołnierzy, ofiar wojny i  wszystkich spoczywających na cmentarzu. Złożeniu kwiatów towarzyszyła oprawa muzyczna wykonana na klarnecie przez członkinię orkiestry ,,Darmanista”  Roksanę Sówka.

                 O godzinie 17.00 w kościele parafialnym w Brańszczyku została odprawiona  Msza święta podczas której uczestnicy modlili się w intencji żołnierzy września. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Brzeziński, homilię wygłosił ks. kan. Paweł Stachecki, w koncelebrze brał udział ks. Jacek Rowiński. We wprowadzeniu do Mszy św. rys historyczny wydarzeń  z września 1939 roku przybliżył Jan Szymanik . Treść wystąpienia skupiała się na wydarzeniach dotyczących Brańszczyka i okolic, szczególnie bitwy stoczonej 9 września pod wsią Nadkole. Ks. kan. w homilii w sposób bardzo wymowny połączył złożony na ołtarzu Ojczyzny dar życia  żołnierzy z  darem życia Maryi, Której Narodzenie obchodzimy dnia 8 września. Samorząd gminny reprezentowała Radna Hanna Zagożdźon.