Zawiadomienie

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Brańszczyk na podstawie informacji administracji rządowej dotyczącej przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, wywołanej koronawirusem oraz Komunikatem Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 11 marca 2020 r. opublikowanym na stronie www.branszczyk.pl :

Zawiesza się do odwołania organizowane lub prowadzone przez Gminny Dom Kultury w Brańszczyku wszystkie zajęcia edukacyjne, sportowe, imprezy kulturalne i turystyczno – rekreacyjne.

Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku
Krzysztof Bereda