Dożynki Powiatowo – Gminne

ZAPRASZAMY DO WYSZKOWA!!!

Szczególnie mieszkańców naszej gminy aby obejrzeć naszą reprezentację na tle całego powiatu.