Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę – zwycięzcy

W wyniku głosowania i obrad Jury wyłonieni zostali zwycięzcy tegorocznego Konkursu.

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych zakończony! Jury ogłosiło swój werdykt. W wyniku obrad nagrodzono następujące prace:  

1 miejsce  – szopka nr. 2

2 miejsce  – szopka nr. 3

3 miejsce  – szopka nr. 5  

Nagrodę Publiczności z 987 głosami zdobyła szopka nr 3.

W przypadku reklamacji związanych z głosowaniem decyzję rozstrzygającą podejmie p.Wójt.  

Nagrody zostaną  doręczone w styczniu 2021. O tym przyjemnym fakcie poinformujemy w osobnym komunikacie.  

Wszystkim uczestnikom a szczególnie zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Należy specjalnie zaznaczyć, że absolutnie wszystkie zgłoszone prace charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem artystycznym oraz wymagały wielkiego nakładu pracy, za co należą się ogromne brawa.  

Nagroda Jury:

Nagroda Publiczności: