Kurier Gminy Brańszczyk

Zapraszamy do czytania naszego kwartalnika, Kuriera Gminy Brańszczyk wydania nr. 1 / 2021, w jego elektronicznej wersji.

Wersja papierowa jest jeszcze dostępna w punktach kolportażu na terenie gminy, ale gdy się skończy, tutaj będzie można jeszcze do niej dotrzeć. Zapraszamy.