I Święto Kaszy Gryczanej

Już w tę niedzielę podczas Dożynek Gminnych w Brańszczyku będziemy mieli okazję skosztować potraw z kaszy gryczanej

Przed nami I Święto Kaszy Gryczanej, a wraz z nim konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Brańszczyk. Najlepszą potrawę wyłoni jury. Uczestników dożynek zapraszamy na degustację dań konkursowych.

Będzie smacznie!

Poniżej prezentujemy regulamin konkursu I Święto Kaszy Gryczanej.

Regulamin Konkursu „Najlepsza potrawa z kaszy gryczanej” dla Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Brańszczyk

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny „Najlepsza potrawa z kaszy gryczanej”. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Brańszczyku.

§2. Konkurs odbędzie się w dniu 05 września 2021 r. w skansenie im Marii Żywirskiej w Brańszczyku ul. Jana Pawła II 65A, podczas Dożynek Gminno-Parafialnych. Gotowe potrawy będą oceniane przez jury konkursowe od godziny 14:00 do 16:30

II. CELE KONKURSU

§3. Celami konkursu są:

• kultywowanie, propagowanie, a także pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej

• wykazanie się dobrą znajomością w przygotowaniu potraw z kaszy przy odpowiednim wykorzystaniu jak największej ilości produktów regionalnych,

• promowanie jedynych w swoim rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych dla naszego regionu,

• zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów spożywczych.

III. UCZESTNICY KONKURSU

§4. Uczestnikami konkursu są wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Brańszczyk.

1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przygotowania, zaprezentowania i poddania ocenie Jury oraz publiczności w postaci degustacji zgłoszonej potrawy z kaszy.

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zasiadające w Jury.

IV. PRZEDMIOT KONKURSU

§6. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie potrawy z kaszy gryczanej.

V. PRZEBIEG KONKURSU

§7. Jury po dokonaniu oceny wyglądu i degustacji dostarczonych potraw oraz głosów uczestników dożynek wyłoni 3 laureatów konkursu.

§8. Decyzje Jury konkursu są wiążące i ostateczne.

VI. NAGRODY

§9. Zwycięzca konkursu kulinarnego „Najlepsza potrawa z kaszy gryczanej” otrzyma przechodnią statuetkę „Kurpianki”.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

§11. Jury konkursu zostanie powołane przez jego organizatorów.