SPORT

Aktualizacja z dnia 18.03.2021r.

W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i   zakazów w   związku z   wystąpieniem stanu epidemii zawieszamy zajęcia sportowe do odwołania.

Dyrektor GCKSiT