SPORT

OKRESOWE OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ O CHARAKTERZE OTWARTYM

Aktualizacja:

Od 18 maja 2020r. Rząd zwiększył limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

  • na stadionach niepełnowymiarowych boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);

Ponadto obowiązują wcześniejsze zasady:

  • zachowanie dystansu społecznego,
  • zapisy korzystania z boiska prowadzi Gminny Dom Kultury  z tygodniowym wyprzedzeniem.
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • ograniczona liczba osób, (dwie drużyny po 7 osób  + trener)
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających.

Administratorem boiska gminnego jest Gminny Dom Kultury w Brańszczyku. Zgłoszenia osób chętnych i rezerwacje boiska aktualnie prowadzone są telefonicznie pod nry: 510 137 912,  29 679 40 45 lub mailowo: gdk@branszczyk.pl,  od poniedziałku do czwartku w godzinach 9,oo – 16,oo, w piątki 9,oo – 15,oo. 

 Boisko jest czynne w godz. 9.00 – 21.00 we wszystkie dni tygodnia.

Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u administratora obiektu maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem, ewentualną rezygnację z rezerwacji należy zgłosić niezwłocznie w tym samym trybie.

Wstęp na boisko jest możliwy pod warunkiem stosowania się do Regulaminu korzystania z tego obiektu.

Dyrektor GDK