1.05 Sianie w Skansenie

1 maja Sianie w Skansenie

Do czasów II wojny światowej ziemniaki sadzono „pod motykę”. Po II wojnie światowej częściej sadzono kartofle „pod skibę”. W Skansenie im. Marii Żywirskiej dba się o to, by nie zapomniano dawnych sposobów uprawy pola.

W uprawy ziemniaków mocno angażuje się KGW „Klub Seniora” z Brańszczyka. Seniorki od czasu powstania Skansenu regularnie pomagają w sadzeniu ziemniaków, żniwach i wykopkach. Pierwszego maja zasadziły kartofle „po motykę”, zasiały len niebieski i biały, proso oraz warzywa w przydomowym ogródku.