23.05 Zielona Szkoła

23 maja Zielona Szkoła z SP 327 z Warszawy

Odwiedziny przedstawicieli Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 z Warszawy w Brańszczyku w ramach zielonej szkoły.

Podczas trzydniowego pobytu młodzi ludzie odwiedzili nie tylko najpiękniejsze zakątki Brańszczyka, ale zapoznali się również z kulturą, historią i tradycjami Kurpi Białych w Skansenie w Brańszczyku.