Orkiestra Darmanista

Aktualnie, zgodnie z wielokrotnie powtarzanymi zarządzeniami władz zajęcia są odwołane i wszyscy z niecierpliwością czekają na koniec epidemii, aby móc korzystać ze swobody i zabrać się do pracy – dorośli, a do zabawy – młodsi.

Powstanie Młodzieżowej Orkiestry „Darmanista” datuje się na 2000 rok. Żywe zainteresowanie dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców utrzymało się do dziś.

Dzięki temu w tym roku, 2020-tym, Orkiestra będzie obchodzić swoje dwudziestolecie. Mimo utrudnień związanych z epidemią, jesteśmy dobrej myśli, że uroczysty jubileusz odbędzie się w zakładanym terminie.

Początkowo kilkorgu członkom orkiestry instrumenty zakupili rodzice, kilkoro korzystało z instrumentów Orkiestry Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku, kilka instrumentów w 2000 roku zakupił Gminny Dom Kultury.  Z powodu kosztu instrumentów (nawet używanych) wiele chętnych dzieci do nauki gry nie miało możliwości przynależenia do Młodzieżowej Orkiestry, na szczęście te problemy były rozwiązywane na bieżąco.

Orkiestra finansowo wspierana jest przez Gminny Dom Kultury w Brańszczyku, w którym ma do wyłącznej dyspozycji samodzielne lokum do odbywania prób, instrumenty muzyczne oraz nowe galowe stroje, obok otrzymanych od Sióstr Zakonnych Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi w Brańszczyku strojów wyjściowych.

Obecnie Młodzieżowa Orkiestra skupia około 20 członków: dzieci w wieku szkolnym i młodzież gimnazjalną. Skład orkiestry ulega zmianom, ponieważ starsze pokolenia odchodzą do szkół średnich, a do orkiestry przybywają młodsi, zdolni i chętni do nauki gry na instrumentach.

Warto podkreślić, że w ciągu minionych lat do składu orkiestry łącznie należało prawie 150 dzieci, część z nich kontynuuje swoją pasję w szkołach muzycznych, a kilkoro wybrało muzykę jako swą działalność zawodową.

Młodzieżowa Orkiestra w okresie swej dotychczasowej działalności występowała na wielu imprezach kulturalnych: gminnych przeglądach kolęd, jubileuszach złotych godów małżeńskich, festynach, „Hubertusie”, gminnych dożynkach, wigiliach w Domu Pomocy Społecznej i uroczystościach szkolnych na terenie całej gminy, koncertowała również podczas świąt narodowych i kościelnych.

Między innymi występy Młodzieżowej Orkiestry „Darmanista” zachwycały warszawską publiczność na XIII Mazowieckim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Ursusie oraz na Pikniku „Radia dla Ciebie” pt. Ekologiczna Gmina 2009, koncertując na żywo podczas transmisji radiowej.

Należy również przypomnieć o udanych występach orkiestry na Litwie w 2011 roku. Orkiestra „Darmanista” odbyła swoje pierwsze zagraniczne tournee, koncertując w Domu Kultury w Niemenczynie i Kościele Św. Ducha w Wilnie.

Orkiestra należy do Mazowieckiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, korzystając z doświadczenia i wsparcia dydaktycznego ich zarządów.

Młodzieżowa Orkiestra „Darmanista” jest jedyną orkiestrą w powiecie wyszkowskim, której skład w większości stanowią dzieci, ponadto jej działalność nie jest komercyjna, a wyłącznie promocyjna.

Działalność orkiestry można z całą pewnością określić jako spełnienie pragnień rodziców dostrzegających talenty muzyczne swoich dzieci, a jednocześnie oczekiwań wielu uzdolnionych muzycznie tych najmłodszych mieszkańców Gminy Brańszczyk.

Priorytetowym  przesłaniem działalności orkiestry, rozsławiającej Gminę Brańszczyk i Powiat Wyszkowski jest fakt, że ich działalność na tle europolizacji jest doskonałym przykładem umacniania więzi regionalnych i promowaniem własnej „Małej Ojczyny” a szczególnie  Kurpiowskie tradycje muzyczne.

Chyba najważniejszym efektem pracy Orkiestry jest nauka gry na instrumentach dętych i rozpowszechnianie zainteresowania muzyką.

Osobom zainteresowanym Młodzieżową Orkiestrą proponujemy kontakt e-mailowy przez Gminny Dom Kultury. Po zakończeniu okresu zagrożenia epidemiologicznego będziemy informowali zainteresowanych na stronie WWW, a zawsze informacji na ten temat udziela sekretariat GDK
pod nr. telefonu: 29 679-40-45.