RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym, oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji, a także ochronę Państwa danych osobowych, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Brańszczyku, informuje że:

  • w związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy dane osobowe Użytkowników Domu Kultury, najemców, dostawców, pracowników, współpracowników, wykonawców lub partnerów i ich pracowników w jednym lub większej liczbie celów, które określamy poniżej;
  • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;
  • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne.
  • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;
  • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej, której dane przetwarzamy, przysługujących na mocy przepisów RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytasz klikając w odpowiedni link poniżej.
  • w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy Państwa listownie na podany adres zamieszkania.

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo znaleźć obowiązek informacyjny Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku względem:

Oraz informacje: