Aktualności

Zapraszamy – przypominamy

Przypominamy, że w ramach Wakacyjnego Kina Dobrych Filmów w sobotę mamy szansę zobaczyć jeden z ostatnich przebojów kina akcji:

Ze względu na plenerowy charakter pokazu przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa epidemicznego.

Dla pierwszych widzów przygotowaliśmy leżaki, pozostali proszeni są o przyniesienie sobie koców lub innych przyborów do siedzenia.

ZAPRASZAMY!

Rocznica Powstania Warszawskiego

Dowództwo AK nie miało pełnej świadomości, że przyszłe losy Polski już zostały przesądzone w trakcie konferencji teherańskiej, gdzie alianci decydowali bez udziału rządu polskiego działającego na emigracji. Ustalono, że po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej, ziemie polskie dostaną się w sferę wpływów stalinowskiej Rosji Sowieckiej i władze zostaną narzucone przez Moskwę.

Plac Trzech Krzyży i kościół św. Aleksandra pod koniec sierpnia 1944

Powstanie Warszawskie było przez Niemców  porównywane z bitwą o Stalingrad.
Pomimo, że do walki stanęło około 45 tys. powstańców Armii Krajowej zorganizowanych w Zgrupowania obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne. Niestety powstańcy byli bardzo słabo uzbrojeni. Trudności w dotarciu do zakonspirowanych magazynów broni spowodowały, że w momencie wybuchu Powstania żołnierze dysponowali zaledwie 40% i tak skromnych zasobów broni i amunicji. Wg udokumentowanych źródeł polscy żołnierze mieli do dyspozycji około 3.000 karabinów i pistoletów, 25.000 granatów. Oznaczało to w praktyce, że uzbrojony był co 10 powstaniec. Pozostali mogli więc liczyć na broń zdobyczną lub przejętą po poległych kolegach. Zapasy amunicji były przewidziane na kilkudniową walkę.

Przeciwnik dysponował miażdżącą przewagą uzbrojenia. W dyspozycji miał czołgi, samoloty, pociągi pancerne, artylerię, miotacze min, dużą ilość broni maszynowej. ciąg dalszy –>

Powstanie Warszawskie, c.d.

<– z poprzedniej części:

Walka podjęta w kilku dzielnicach równocześnie przyniosła różne rezultaty. W prawobrzeżnej, wschodniej dzielnicy Pradze trwała zaledwie 3 dni. Miażdżąca przewaga Niemców spowodowała, że część Powstańców z Pragi włączyła się do walki i wzmocnienia oddziałów powstańczych walczących na lewym brzegu Wisły.

  Od pierwszych dni sierpnia bardzo ciężkie walki toczyły się w dzielnicy Wola. Oddziały niemieckie z czołgami spychały powstańców w kierunku Śródmieścia i Starego Miasta. Równocześnie hitlerowcy rozpoczęli bezprecedensową rzeź ludności cywilnej. W ciągu kilku dni żołnierze niemieccy wspomagani przez renegatów rosyjskich i azjatyckich wymordowali około 50.000 cywilów, mężczyzn, kobiet i dzieci. 11 sierpnia 1944 Wola padła. Padła również Ochota. Walki te dały czas powstańcom z innych dzielnic na staranniejsze przygotowanie obrony.
Ciężar walki przesuwał się w kierunku wschodnim. Od 12 sierpnia 1944 r. rozpoczęły się bardzo ciężkie walki o utrzymanie Starego Miasta. Walczyły tu bataliony, które w boju przeszły z Woli oraz oddziały staromiejskie – tysiące bohaterskich żołnierzy. Zamknięci na niewielkiej przestrzeni, ostrzeliwani z dział, bombardowani z utrzymali pozycje. Podejmowane były próby przyjścia z odsieczą Staremu Miastu od północy z Żoliborza oraz połączenia się ze Śródmieściem od południa. Niestety nie przyniosły one rezultatu.

2 września przetrzebione oddziały staromiejskie przeszły kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz. Do Śródmieścia przedostało się około 1.500 uzbrojonych i około 3.000 nieuzbrojonych powstańców i służb. Na Żoliborz ewakuowało się około 800 osób. W całkowicie zniszczonej dzielnicy pozostała pewna ilość rannych z towarzyszącym im personelem medycznym. Wielu z nich zostało zamordowanych i spalonych przez Niemców w szpitalach powstańczych. Zdziczały wróg nie przestrzegał jakichkolwiek norm cywilizowanej walki.

 Po upadku Starego Miasta Niemcy rozpoczęli pacyfikację kolejnych dzielnic. Kolej przyszła na dzielnice położone przy Wiśle – Powiśle i Czerniaków. 23 września padł ostatni punkt oporu na Czerniakowie i powtórzył się scenariusz z poprzednich dzielnic.

W międzyczasie front rosyjski zbliżył się do linii Wisły. 13 września 1944 r. została zajęta przez Rosjan prawobrzeżna część Warszawy – Praga. Niemcy wysadzili mosty na Wiśle. Odepchnięcie powstańców od Wisły miało utrudnić Rosjanom ewentualny desant na lewy brzeg. Ci jednak zbytnio się z nim nie spieszyli i odczekali ze szturmem na Warszawę aż do 17 stycznia 1945 roku, gdzie udział wzięła także 1 Armia Wojska Polskiego.

W trakcie trwania Powstania w sierpniu i wrześniu alianci podejmowali próby wsparcia Powstania poprzez zrzuty broni i amunicji. Były one jednak mało skuteczne. Rosjanie nie zgodzili się na lądowanie amerykańskich bombowców na swoich lotniskach, co oznaczało dla nich konieczność powrotu po zrzucie do odległych baz we Włoszech.

Samolotami RAF, które latały z Anglii i Włoch do Polski, wysłano łącznie ok. 670 ton sprzętu bojowego, z czego w ręce AK dostało się 443 tony [resztę przejęli Niemcy]. Ta pomoc naszych brytyjskich sprzymierzeńców staje się bardzo mizerna, gdy porównamy ją ze zrzutami wykonanymi przez RAF nad terytoriami innych państw: Francja otrzymała 10.485 ton, Jugosławia 76.117 ton, Grecja 5.796 ton.

W powstaniu poległo około 16.000 powstańców i około 150.000 ludności cywilnej. Tysiące osób zostało rannych. Około 650.000 ludności cywilnej zostało wywiezione z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie a stamtąd 150.000 do przymusowej pracy w Niemczech a 50.000 do obozów koncentracyjnych.

To są ogromne liczby które ukazują tragiczny wynik zrywu walczącej stolicy z hitlerowskim okupantem. Mimo ogromnej przewagi militarnej, wojska niemieckie poniosły wielkie straty: 10.000 poległych, 7.000 zaginionych, 9.000 rannych.

Po upadku Powstania na osobisty rozkaz Hitlera przez 3 miesiące opustoszałe miasto było rabowane oraz systematycznie burzone i palone dom po domu przez Niemców. W dzielnicach objętych Powstaniem uległo zniszczeniu około 85% budynków.

W czasie 63 dni walk powstańczych powstały jedne z najpiękniejszych pieśni patriotycznych, niektóre z nich śpiewane są do dziś, Pierwsze śpiewane przez Powstańców piosenki, to były pieśni historyczne – jak „Warszawianka” i pieśni legionowe z czasów zaborów, czy I wojny światowej. Nie brakowało również tych, które śpiewali żołnierze września 1939 roku, między innymi „Serce w plecaku”. Przed 1 sierpnia 1944 roku powstało kilka piosenek, które później śpiewane były przez Powstańców. Wśród nich należy przywołać takie utwory jak: „Naprzód do boju żołnierze”, czy „Szturmówka”.

Od 14 lat w związku z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbywa się akcja muzyczna pod hasłem: „Warszawiacy śpiewają (Nie) zakazane piosenki”. Śpiewać przychodzą całe rodziny, grupy przyjaciół, starsi mieszkańcy stolicy oraz wszyscy zainteresowani historią Warszawy, którzy dzięki rozdawanym śpiewnikom, mogą wspólnie śpiewać piosenki powstańcze.

Spotkania na placu Piłsudskiego są pełne spontaniczności i pozbawione patosu. Jest tu miejsce na śmiech i łzy wzruszenia, a dla kombatantów to powrót do wspomnień sprzed lat. 

Obok świętowania z piosenką odbywa się szereg inicjatyw upamiętniających Powstanie 1944r. w Warszawie.

Godzina „W” jest również upamiętniana w Brańszczyku, o tej właśnie godzinie rozlega się dźwięk syreny strażackiej i życie w Brańszczyku zatrzymuje się, aby oddać cześć Powstańcom. W minionym roku również miała miejsce krótka inscenizacja na Skwerze Jana Pawła II .

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich chce nagradzać Koła Gospodyń Wiejskich!

Wystartowała druga edycja konkursu skierowanego do kół gospodyń wiejskich – „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”.

Do  31 lipca 2020 roku (jako data wpływu zgłoszenia) czekamy na karty zgłoszeniowe – formularz, dokumentację fotograficzną, informacje o zaangażowaniu w życie lokalnych społeczności. Zgłoszenia zawierać powinny również oceniane przepisy kulinarne produktów tradycyjnych i regionalnych na bazie których planuje się wydać książkę kucharską mazowieckich gospodyń. Komicja oceniać będzie prawdopodobnie tylko przesłane materiały, bowiem ze względu na pandemię niemożliwe będzie spotkanie w terenie i obserwacja pracy KGW „w akcji”.

Nagrody finansowe dla KGW z przeznaczeniem na ich potrzeby mają w tym roku łączną wysokość 30.000 zł. Wstępnie zakłada się, że przyznane będą trzy stopnie nagród – I do 10.000 zł; II do 8.000 zł i III do 6.000 zł. (nagrody nieopodatkowane), możliwa kategoryzacja (np. ze względu na liczbę członków KGW) i kilka nagród jednego stopnia. Także na KGW czekają nie tylko prestiż i podziw, ale także wymierne wsparcie finansowe do działalności.

Zapraszamy!

Do pobrania:

REGULAMIN

Karta zgłoszeniowa

Bezpłatne badania

Z przyjemnością informujemy, że  LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania będą wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni będą mogły jednocześnie przebywać tylko trzy Panie,  co zapewnia możliwość utrzymania dystansu 2 metrów.  Przed badaniem pracownicy medyczni zmierzą Paniom temperaturę i poproszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań będą także środki do dezynfekcji rąk.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

•  nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
•  lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna będzie do dyspozycji Pań w Brańszczyku – 4 sierpnia 2020
w godzinach od 9.00 do 17.30 przy Urzędzie Gminy,
ul. Jana Pawła II 45

Wszechnica zaprasza do Poręby

Temat okazał sie tak ciekawy, że zapraszamy do Poręby na spotkanie z Wszechnicą Brańszczykowską.

Mazowsze bliskie sercu

XV Konkurs fotograficzny, to okazja dla wszystkich pasjonatów z jednej strony pokazania piękna naszych okolic, z drugiej strony pokazania swoich umiejętności, bo przecież prawie każdy dzisiaj ma aparat dostępny w ręce.

Zapraszamy do udziału!

Formularze zgłoszeniowe i Regulamin znajdziecie w dziale DOKUMENTY – TUTAJ