Rocznica Powstania Warszawskiego

Dowództwo AK nie miało pełnej świadomości, że przyszłe losy Polski już zostały przesądzone w trakcie konferencji teherańskiej, gdzie alianci decydowali bez udziału rządu polskiego działającego na emigracji. Ustalono, że po […]

Powstanie Warszawskie, c.d.

<– z poprzedniej części: Walka podjęta w kilku dzielnicach równocześnie przyniosła różne rezultaty. W prawobrzeżnej, wschodniej dzielnicy Pradze trwała zaledwie 3 dni. Miażdżąca przewaga Niemców spowodowała, że część Powstańców z Pragi […]

Kurpie Białe a Puszcza Biała

Kto zawita w te strony  zachwyca się  spokojem, ciszą okolicznych lasów, spokojnym nurtem Bugu, który od południa odcina  północną część Mazowsza jako niezależną, charakterystyczną krainę. Historia pokazuje, że tak też […]

Konstytucja 3 Maja w obrazach (c.d.)

Uchwalenie Konstytucji zostało przyjęte przez mocarstwa ościenne w skrajnie wrogi sposób i w zasadzie sprowokowało je do pośpiesznej aktywności – do kolejnych rozbiorów Polski. Rękopis Konstytucji 3 Maja jest przechowywany […]

Konstytucja 3 Maja

Uchwalenie Konstytucji 3 maja to wydarzenie wiekopomne szczególnie dla nas Polaków. Jednak ze wszech miar wydarzenie to było również krokiem milowym w dziejach Europy i świata. Polska konstytucja była pierwszą […]

Majowe Święto (c.d.)

… ciąg dalszy. Dzień 1 Maja obchodzony w XX w. jako święto pracy, był pierwotnie hołdem składanym przyrodzie, świętem odrodzenia i odnowy po zimie. U starożytnych ludów obchodzono kult bogini […]