Kino samochodowe – Brańszczyk – aktualizacja

Jednak w Brańszczyku seans kina rozpocznie się jak wcześniej zapowiadano o godzinie 20.00. Okazuje się, że słońce jest jednak na tyle wysoko, że wcześniejsza projekcja jest niemożliwa.

Czyli jak na plakacie: godzina 20.00!

Zapraszamy


Kopiujemy obraz Tadeusza Makowskiego.

Naukę rysowania dobrze jest zaczynać od kopiowania mistrzów – to nie wstyd. Ta metoda była stosowana w pracowniach wielkich malarzy począwszy od średniowiecza aż do dzisiaj. Pozwala na poznawanie zasad tworzenia rysunku a potem odkrywanie metod wyczarowywania brył i cieni.

https://www.facebook.com/photo?fbid=1571960859622051&set=pcb.1571962626288541

Dziś pobawimy się w kopiowanie obrazu. Będzie to dzieło Tadeusza Makowskiego, który żył mniej więcej sto lat temu. Jego obraz ,,Dzieci” namalowany farbami olejnymi, wisi w Muzeum Narodowym w Warszawie i w zasadzie przypomina rysunek/ malunek dziecięcy. Będziemy potrzebować:

1. Kartki szarego papieru lub tekturki np. tylnej okładki bloku rysunkowego/ technicznego itp.

2. Pasteli tłustych lub suchych, ewentualnie kredek świecowych.

3. Zwykłej kredki ołówkowej w kolorze czarnym lub ciemno brązowym i ołówka.

4. Kolorowego wydruku z drukarki przedstawiającego reprodukcję obrazu, który chcemy skopiować. Możemy też kopiować obraz patrząc na monitor komputera lub do albumu z reprodukcjami malarstwa, jeśli mamy taki w domu.

5. Pudełka zapałek i zakrętki po jogurcie, kefirze itp.

Najpierw na stole przed sobą kładziemy reprodukcję lub ksero przedstawiające obraz do skopiowania. Następnie ołówkiem odrysowujemy kółka przy pomocy zakrętki.
Kółka będą główkami dzieci.

Potem musimy odrysować „korpusy”. Posłużymy się w tym celu pudełkiem zapałek.

Później dorysowujemy ręce, nogi, czapeczki zaznaczamy oczy, uśmiechy.

Poprawiamy linie narysowane ołówkiem na mocniejsze, grubsze.
Rysujemy je ciemno brązową lub czarną kredką ołówkową.

Najpierw rysujemy kredkami zdecydowane, wyraźne kolory.
Tam, gdzie widzimy wyraźnie czerwień np. na czapeczkach, rysujemy kredką czerwień.
Przyciemniamy też tło.

Nasza kopia nie musi być idealnie podobna do oryginału. Starajmy się jednak oddać nastrój i klimat kopiowanego dzieła.

Efekt końcowy naszej pracy, chociaż wykonamy ją kredkami, będzie przypominał malarstwo olejne.
Powodzenia !

Kino samochodowe – aktualizacja

Ze względu na warunki pogodowe seanse filmowe z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka odbędą się nie jak zapowiadano o 20.00 ale o godz 19.00 !!!

Przypominamy: godzina 19.00 !!

Dzień Dziecka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Wójt Gminy Brańszczyk i Gminny Dom Kultury w Brańszczyku zapraszają na KINO SAMOCHODOWE

Dzień Mamy

Witam wszystkie dzieci🙂

Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy, chciałam Wam przypomnieć o tym święcie. Instrukcję wykonania kartki z gałązką bzu zamieściłam przed chwilą w osobnym poście na Facebooku.

https://www.facebook.com/photo?fbid=1566306613520809&set=pcb.1566307606854043
Kartka dla Mamy. Facebook: Gminny Dom Kultury w Brańszczyku

Gdy wykonacie swoją kartkę dla Mamy, możecie jeszcze wykorzystać ją do dalszej zabawy plastycznej i ozdobić swoją pracę elementami takimi jak np. serduszka. Są one ,,dostępne w telefonach”. Po wykonaniu zdjęcia pracy, starsze rodzeństwo, o czym jestem przekonana, pomoże Wam znaleźć takie efekty.

Miłej zabawy i przekażcie życzenia dla Waszych Mam!

Jowita Płoszajska

Stulecie urodzin Papieża św. Jana Pawła II

18 maja 2020 obchodziliśmy 100-letnią rocznicę urodzin Jana Pawła II.

Z tej okazji w Brańszczyku została zorganizowana uroczystość upamiętniająca Wielkiego Papieża.

Uroczystość składała się z dwóch części.

Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się o godzinie 17:00 w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP  w Brańszczyku. Najpierw odprawione zostało nabożeństwo majowe, a następnie Msza Święta koncelebrowana przez: księdza Kanonika Pawła Stacheckiego, wikarego Roberta Ratomskiego i kapelana DPS ks. Adama Wiśniewskiego.

We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe Związku Piłsudczyków RP Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku oraz Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Brańszczyku.

Druga część uroczystości rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. Kwiaty złożyli Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski, Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski, Rycerze Jana Pawła II oraz przybyli na ceremonię mieszkańcy.

Hołd Papieżowi oddały poczty sztandarowe.

Następnie swoje przemówienie wygłosił Wójt Gminy Brańszczyk prof. Wiesław Przybylski. Pan Wójt w swym wystąpieniu podkreślił potrzebę wykorzystania ogromnego dziedzictwa, jakie pozostawił nam Jan Paweł II i przytoczył parę Jego myśli na temat budowania Ojczyzny. Przypomniał między innymi jak Papież mówił, że „Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. […] Wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się solidarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli  – niezależnie od opcji politycznej czy światopoglądu wszystkich, którzy pragną razem tworzyć wspólne dobro Ojczyzny. Szanując właściwą życiu wspólnoty politycznej autonomię, trzeba pamiętać jednocześnie o tym, że nie może być ona rozumiana jako niezależność od zasad etycznych”.

(Poniżej zamieszczamy pełny tekst przemówienia Pana Wójta).

Po wysłuchaniu wystąpienia Pana Wójta zebrani  na Skwerze odśpiewali ulubioną przez Papieża pieśń „Barka”. Oprawę muzyczną w kościele oraz na Skwerze zapewnili instruktorzy muzyczni GDK.

Po uroczystości każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe pocztówki. Pocztówki przygotowane są także dla osób, które uczestniczyły we mszy on-line (do odbioru w GDK lub Parafii).

Kościół i Skwer na tę uroczystość został przygotowany przez Siostry Franciszkanki.

Warto przypomnieć, że pomnik Jana Pawła II w Brańszczyku został zaprojektowany przez inżyniera Lesława Ciesielskiego, pochodzącego z Brańszczyka. Autor pragnął pokazać postać taką, jaką wszyscy pamiętamy z pielgrzymek Papieża do ojczyzny bliską a jednocześnie uduchowioną.

Przemówienie pana Wójta Wiesława Przybylskiego wygłoszone podczas uroczystości obchodów 100-lecia rodzin Jana Pawła II w Brańszczyku.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy i wszyscy, którzy łączą się z nami, by wspólnie świętować.

Raduj się Polsko, raduj się świecie chrześcijański. Oto przed stu laty w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła – nasz wielki rodak, który został Papieżem, bez armii i miecza obalił komunizm, niósł wiarę, nadzieję i miłość całej ludzkości pielgrzymując niestrudzenie po świecie. Podał  wiele drogowskazów na życie, by stawało się coraz bardziej godne i piękne.

Nasz Wielki Święty Jan Paweł II przed laty wezwał nas do życia w prawdzie i wolności. Tej wolności, której owocem jest niepodległe Państwo Polskie, a wraz z nim Polski Sejm i Senat. W 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, cały kraj usłyszał wołanie Jego Świątobliwości do odnowy tej ziemi, odmiany narodowego losu.

Po dwudziestu latach, 11 czerwca 1999 roku Jan Paweł II złożył wizytę w polskim parlamencie.

Wypowiedział wówczas wiele prawd o polskiej drodze do wolności, zadaniach i wyzwaniach w procesie przemian w Ojczyźnie. Przytoczę kilka, które mają treści ciągle aktualne, ponadczasowe, dlatego warto je przypomnieć:

  • Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. […] Wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się solidarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli   – niezależnie od opcji politycznej czy światopoglądu wszystkich, którzy pragną razem tworzyć wspólne dobro Ojczyzny. Szanując właściwą życiu wspólnoty politycznej autonomię, trzeba pamiętać jednocześnie o tym, że nie może być ona rozumiana jako niezależność od zasad etycznych. 
  •  Pragnąłbym życzyć polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życiu publicznym, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego.
  • Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom, gdyż „najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie” (Redemptor hominis, 21).
  • Wszystkim obecnym w [parlamencie] i wszystkim moim Rodakom życzę, aby próg trzeciego tysiąclecia przekroczyli z nadzieją i ufnością, z wolą wspólnego budowania cywilizacji miłości, która opiera się na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności.
  • Niech Duch Święty nieustannie wspiera wielki proces przemian, służący odnowie oblicza ziemi. Tej naszej wspólnej Ziemi!
  • Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia. 

Dziękuję Wszystkim za uwagę i serdecznie pozdrawiam.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do wszystkich osób i organizacji, które zorganizowały to nasze wspólne świętowanie Stulecia urodzin Świętego Jana Pawła II w Brańszczyku.

Kto rozśmieszy niebo?

Dla najmłodszych.

Czasem deszcz nie pozwala wyjść z domu. Ale jest na to sposób!

Wystarczy rozśmieszyć niebo! Jak się to robi? Zobaczcie.

Jak bawić się z chmurami w deszcz?

Dla najmłodszych.

Kiedy chmury płaczą i siedzimy w domu, warto zobaczyć, jak można się nie nudzić w taki czas.