Zawołani po imieniu

„Nie wolno nam zapomnieć… Pamiętamy w Porębie Kocębach”

9 czerwca 2020r. lokalna społeczność na czele z władzami samorządowymi, uczciła 1. rocznicę , odsłonięcia tablicy upamiętniającej śmierć Piotra Leszczyńskiego i Antoniego Prusińskiego, zamordowanych przez Niemców za pomoc niesioną Żydom w czasie II wojny światowej w Porębie Kocębach. Krótka uroczystość zorganizowana przez Gminny Dom Kultury pozwoliła na chwilę zatrzymać się nad losem ludzi niosących pomoc innym w czasach II wojny światowej.

Głos zabrał Wójt Gminy Brańszczyk prof. Wiesław Przybylski, który zaznaczył że naszym obowiązkiem jest upamiętnianie takich bohaterów, którzy dali nam przykład jak można było godnie pomagać innym. Naszym obowiązkiem jest abyśmy do tego wracali, pamiętali i przekazywali następnym pokoleniom.

Modlitwę poprowadził ks. prałat Andrzej Grzybowski, proboszcz Parafii Poręba, w swojej wypowiedzi zaznaczył, że miejsca upamiętniające tego typu wydarzenia przypominają nam jak powinniśmy żyć i czym tak naprawdę kierować się w życiu.

Kwiaty pod tablicą złożył Wójt gminy Brańszczyk oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Porębie wraz z przedstawicielami sołectwa i rady rodziców.

Zgromadzeni na uroczystości udali się również do miejsca pochówku zamordowanego Żyda, gdzie stoi brzozowy krzyż w głębi lasu.

Tekst i fot. Katarzyna Bralewska

———————————————————

Piotr Leszczyński i Antoni Prusiński zostali upamiętnieni w ramach projektu „Zawołani po imieniu”, zorganizowanego przez Instytut Pileckiego. Rano 15 maja 1943 roku osaczeni przez gestapo i żandarmerię, we własnych gospodarstwach zostali skatowani wraz z Żydem, któremu pomagali, a następnie zastrzeleni.

„Zawołani po imieniu” to przedsięwzięcie poświęcone Polakom, którzy stracili życie za to, że pomagali Żydom w czasie II wojny światowej. Celem tego przedsięwzięcia jest także integracja rodzin pomordowanych, dotkniętych tym dramatycznym doświadczeniem.

Przez wiele lat po wojnie pamięć o tych wydarzeniach była często skrywana. Rodziny pomordowanych cierpiały w samotności. Instytut Pileckiego tworząc ten projekt miał na celu przywrócenie pamięci bohaterom i uszanowanie cierpienia najbliższych.

24 listopada 2019 w Broku nad Bugiem odbył się Pierwszy Zjazd Rodzin, w którym uczestniczyło ponad 100 osób. Podczas tego spotkania uczestnicy wystosowali list otwarty (można go odnaleźć na stronie internetowej Instytutu Pileckiego), w którym podkreślali ogromne znaczenie tego projektu dla nich samych i zachęcali do jego kontynuacji. 9 czerwca 2019 roku we wsi Poręba-Kocęby odsłonięta została tablica upamiętniająca śmierć Piotra Leszczyńskiego i Antoniego Prusińskiego.