Zmiana zasad korzystania z boiska sportowego

Zmienione zostały ograniczenia dotyczące ilości osób mogących jednoczenie korzystać z boiska sportowego.

Szczegóły patrz: SPORT