Rocznica Powstania Warszawskiego

Dowództwo AK nie miało pełnej świadomości, że przyszłe losy Polski już zostały przesądzone w trakcie konferencji teherańskiej, gdzie alianci decydowali bez udziału rządu polskiego działającego na emigracji. Ustalono, że po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej, ziemie polskie dostaną się w sferę wpływów stalinowskiej Rosji Sowieckiej i władze zostaną narzucone przez Moskwę.

Plac Trzech Krzyży i kościół św. Aleksandra pod koniec sierpnia 1944

Powstanie Warszawskie było przez Niemców  porównywane z bitwą o Stalingrad.
Pomimo, że do walki stanęło około 45 tys. powstańców Armii Krajowej zorganizowanych w Zgrupowania obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne. Niestety powstańcy byli bardzo słabo uzbrojeni. Trudności w dotarciu do zakonspirowanych magazynów broni spowodowały, że w momencie wybuchu Powstania żołnierze dysponowali zaledwie 40% i tak skromnych zasobów broni i amunicji. Wg udokumentowanych źródeł polscy żołnierze mieli do dyspozycji około 3.000 karabinów i pistoletów, 25.000 granatów. Oznaczało to w praktyce, że uzbrojony był co 10 powstaniec. Pozostali mogli więc liczyć na broń zdobyczną lub przejętą po poległych kolegach. Zapasy amunicji były przewidziane na kilkudniową walkę.

Przeciwnik dysponował miażdżącą przewagą uzbrojenia. W dyspozycji miał czołgi, samoloty, pociągi pancerne, artylerię, miotacze min, dużą ilość broni maszynowej. ciąg dalszy –>