5.06 Warsztaty pszczelarskie

 5 czerwca Warsztaty pszczelarskie w Skansenie

Wspólnie z przedstawicielami Fundacji „Kochajmy Pszczoły”, panem Krzysztofem i panią Magdaleną Kozerskimi zorganizowane zostały zajęcia plenerowe poświęcone pszczelarstwu.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy III z Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku.