KALENDARIUM 2020

Aktualizacja – wrzesień 2020.

Poniżej przedstawiamy zmodyfikowane Kalendarium na bieżący rok, po częściowym cofnięciu ograniczeń związanych z pandemią. Przypominamy, że pandemia się jeszcze nie zakończyła, więc środki ostrożności wynikające z tego zagrożenia musimy dalej stosować, chociaż nie są już tak bardzo rygorystyczne jak dotąd. Ale po prostu dalej należy zachowywać zdrowy rozsądek i wykorzystywać środki ochrony własnej i bliskich.