ZAJĘCIA STAŁE – Dokumenty

KLAUZULA RODO

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika

Regulamin zajęć

Opłaty za zajęcia