OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ